Självförsörjande Hus

Boendet i Bergsjön som är självförsörjande på el – Expressen

29 apr. 2018 – Byggnaden är också till 90 procent självförsörjande på el. … Målet: att uppnå den internationella standarden för ett energisnålt hus, ett så kallat …

Är framtiden självförsörjande? – Solcellskollen

3 okt. 2017 – Och han hade utvärderat alternativen för hur man i Sverige kunde bygga ett självförsörjande hus med tekniker som i form och funktion var redo, …

[PDF]Det självförsörjande hemmet – Theseus

För att undersöka möjligheter med en renare och mera självförsörjande energi …… fort konstaterade jag dock att ett självförsörjande hus får man aldrig med …

Bidrag 2012 – Spänningssökarna

15 sep. 2017 – Självförsörjande hus. 8B. Pilängskolan. Antal röster: 1874. Globalt solnätverk (GSN). 8. BMSL. Antal röster: 1278. Vibraear. 8. Genarps skola …

Flerfamiljshus i Vårgårda blir självförsörjande på el – Vätgas Sverige

30 jan. 2018 – Husen som omfattas av projektet byggdes i mitten av 70-talet och står inför ett omfattande renoveringsbehov. För att möta efterfrågan på fler …

Vi är självförsörjande på el – Utellus

Genom deras vindandelar kunde de försörja sitt hus med stora delar av den … en egen solcellsanläggning på taket och är idag helt självförsörjande på den el …

Hus utan sladd – Wenngarn

Nästan som en vanlig villa – bortsett från att den är självförsörjande. … På Wenngarn står sedan 1 maj 2016 ett väldigt intressant hus. Vitt och prydligt i raden av …

Solcellsboom i Sverige – allt fler installerar solenergi | SVT Nyheter

17 nov. 2017 – Sedan dess har han byggt ut med fler solceller och i dag är Andreas Olsson helt självförsörjande på el. Energin förser huset med varmvatten, …

Simris i Skåne blir självförsörjande på el / Sverige kan få fossilfria …

20 okt. 2017 – Det är alltså en väsentligt större utmaning att bygga ett fossilfritt självförsörjande hus i norra Sveriges klimat än att göra det längre söderut, …

The Zero Sun Project | A-hus

A-hus och Derome levererar hus till framtidsprojekt. … Huset är alltså helt självförsörjande på energi, ett sladdlöst hus skulle man kunna beskriva det som.