God Fastighetsmäklarsed

God fastighetsmäklarsed – Riksdagens öppna data

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i fastig- hetsmäklarlagen så att rekvisitet god fastighetsmäklarsed kompletteras med ett …

Begränsade uppdrag och god fastighetsmäklarsed – Zacharias

27 apr. 2018 – Begränsade uppdrag och god fastighetsmäklarsed. Advokat Claude D Zacharias. Fastighetsmäklare är en illa ansatt yrkeskategori.

Karlstadprofessor ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens …

16 apr. 2018 – … som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare samt informerar om god fastighetsmäklarsed.

Fler mäklare på Östermalm varnas för lockpris – Mitt i Stockholm

28 aug. 2017 – Att som mäklare använda sig av lockpriser är inte tillåtet utan strider mot det som kallas för god fastighetsmäklarsed. Utgångspriset får inte …

EUSurvey – Survey – Europa EU

Vi informerar också om god fastighetsmäklarsed. I vår verksamhet vänder vi oss främst till fastighetsmäklare och konsumenter i fastighetsaffärer, det vill säga …

Fastighetsförmedling 2, inklusive självständigt arbete, Kurs …

Reflektera över det ansvar en fastighetsmäklare har i rollen som oberoende förmedlare av fastigheter samt reflektera över vad god fastighetsmäklarsed och …

Frågor och svar om att sälja bostad | Svensk Fastighetsförmedling

Uppdraget ska utföras omsorgsfullt och i enlighet med god fastighetsmäklarsed. När det gäller eventuella fel och brister i en förmedlad bostad är det viktigt att …

God fastighetsmäklarsed att besöka förmedlingsobjektet …

Fastighetsmäklare som regelmässigt underlåter att själv eller genom annan besöka förmedlingsobjekten, bryter mot god fastighetsmäklarsed. Det fann …

Ny lag för fastighetsmäklare | Jobbsafari

… är ”den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed”. De får årligen in …

En fastighetsmäklare måste följa god fastighetsmäklarsed vid ett …

19 feb. 2018 – Kammarrätten har bedömt att en fastighetsmäklare i samband med ett värderingsuppdrag inte har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed.